tebeshie
موارد مهم بهداشت دندان که دندان پزشکان به شما نمی گویند!!
 بهداشت معده را رعایت کنید، مثلا بلافاصله بعد از غذا نخوابید. حالا معده چه ربطی به دندان دارد؟
برای مثال اگر بلافاصله بعد غذا بخوابید ،طعام در معده فاسد می شود و بخارهای آن به دندان برسد و ضرر می رساند.
در روایات هم می فرمایند: شب ها با دهان باز بخوابید تا بخارات معده از دهان خارج و به دندان آسیب نرساند.
 –بعد از خوردن شیرینی تکه ای نان بخورید.
– از خوردن طعام و نوشیدنی بسیار خنک همراه با آب یا طعام بسیار گرم یا پشت سر هم پرهیز کنید.
– از چیزهایی که جویدنشان سخت است خصوصا اگر شیرین، اجتناب کنید مثل انجیر خشک که خیسانده نشده و سفت است.
– از چیزهایی که باعث کندی دندان است مثل ترشی ها پرهیز شود.