tebeshie
علت میگرن:
رگهای داخل سر بیشتر از حد معمول گشاد می شود و سبب می شود وقتی خون به این رگ ها می رسد سرعت بیشتری پیدا می کند و این سرعت زیاد خون،سبب می شود شخصاحساس نبض در سر داشته است.
درمان:
 ۱ _ روغن پایه بنفشه پایه کنجد
طرز مصرف: یک بالش زیر گردن گذاشته به نحوی که سر بیرون از بالش قرار گیرد .۲ الی ۳ قطره داخل بینی ریخته به مدت ۲۰ دقیقه به همان حالت بماند.
 ۲ _ روغن بنفشه را با کاسنی تازه یا پودر کاسنی خشک مخلوط کند و به جلوی پیشانی بمالد.
 ۳ _ در صورتی که شب ها نمی تواند بخوابد از داروی صفرا بر استفاده کند (از مطب استاد در قم تهیه شود.)
 ۴ _ افطار با آب ولرم (قبل از شام آب ولرم بخورد.)
 ۵ _ خضاب کردن
 ۶ _ بستن سر با پیشانی بند.