پیش گیری و درمان رمد چشم:

رمد یا التهاب چشم:
رمد به معنی التهاب و هیجانی است که در چشم به وجود می‌ آید، چشم قرمز می‌ شود و همراه با درد و سوزش است، البته شاید در طب جدید گفته شود که رمد همان ورم ملتحمه است، اما رمد شامل…
tebeshie

درمان رویش مو در چشم:

اولین درمان داروی شافیه است:
درباره داروی شافیه آمده: «برای فلج کهنه و تازه مفید است… و برای ریح السبل، التهابی که سبب رویش مو در چشم می‌ شود…
tebeshie

درمان سفیدی چشم در طب اسلامی:

اولین درمان سرمه نشادر است:
ابن بسطام نقل می‌ کند : کسی به امام صادق (ع) از سفیدی چشم و دندان‌ درد و التهاب مفصل شکایت کرد، امام امر فرمودند فلفل سفید و دار فلفل از هرکدام….
tebeshie