tebeshie

رمد یا التهاب چشم:

رمد به معنی التهاب و هیجانی است که در چشم به وجود می‌ آید، چشم قرمز می‌ شود و همراه با درد و سوزش است، البته شاید در طب جدید گفته شود که رمد همان ورم ملتحمه است، اما رمد شامل کل التهاب‌ ها و قرمز شدن چشم می‌ شود. علت آن در بیشتر موارد میکروب و آلودگی است که می‌ تواند از دست خود فرد یا حشراتی مانند مگس به چشم منتقل شود.
در روایت آمده: « کنت عند أبى عبد الله فدخل علیه بکیر بن أعین وهو أرمد فقال له أبو عبد الله الظریف یرمد فقال وکیف یصنع قال إذا غسل یده من الغمر مسحها على عینیه قال ففعلت ذلک فلم أرمد.»
« نزد امام صادق (ع) بودم، بکیر وارد بر امام صادق (ع) شد در حالی که مبتلا به رمد بوده، امام فرمودند تعجب می‌ کنم آیا ظریف (کسی که نکات را دقیقاً رعایت می‌ کند) مبتلا به رمد می‌ شود؟ بکیر عرض کرد پس چکار کند؟ امام فرمودند زمانی که دستش را بعد از غذا از باقی‌ مانده غذا می‌ شوید، دستانش را بر چشمش مرور دهد، بکیر می‌ گوید من هم همین کار را کردم و دیگر مبتلا به رمد نشدم.»
در این روایت امام فرمودند کسی که ظریف باشد و نکات را رعایت کند به رمد مبتلا نمی‌ شود پس می‌ توان گفت که علت رمد آلودگی است.
 پیش گیری و درمان:
 گرفتن ناخن در روز پنج‌ شنبه:
در روایت آمده : «تقلیم الأظافر یوم الخمیس یدفع الرمد.»
«ناخن گرفتن در روز پنج‌شنبه رمد را دفع می‌کند». البته این عمل باید مستمر انجام شود.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند:  «کسی که ادمان کند ناخن گرفتن در هر پنج‌ شنبه، مبتلا به رمد نمی‌ شود.»
همچنین در روایت از امام صادق (ع) آمده:  «انه کان یقلم اظفاره کل خمیس یبدأ بالخنصر الایمن ثم یبدأ بالایسر وقال فعل ذلک کان اخذ امانا من الرمد.»
«امام صادق (ع) ناخن‌ هایش را در هر پنج‌ شنبه می‌ گرفت، از انگشت کوچک دست راست شروع می‌ کرد سپس از انگشت کوچک دست چپ شروع می‌ کرد و امام فرمودند کسی که این کار را انجام می‌ دهد، مانند کسی است که امان نامه بگیرد از رمد.»
ممکن است منظور از هر پنج‌ شنبه، هر هفته یک بار باشد و روز پنج‌ شنبه خصوصیتی نداشته باشد، اگر بپذیریم که زمان در بیماری و درمان تأثیر دارد می‌ توانیم برای پنج‌ شنبه خصوصیت قائل شویم.
مسح صورت با سوره حمد:
اگر کسی که عطسه می‌ زند در دستش سوره حمد بخواند و صورتش را مسح کند، این پیش گیری از رمد است.
امام صادق (ع) می‌ فرمایند : «الحمد : من قرأها إذا عطس مره ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبیاض فی العین، والجرب، والکلف، والرعاف.»
«کسی که سوره حمد را می‌خواند یک بار، اگر عطسه کند، و صورتش را مسح کند ایمن می‌شود از رمد، و از میگرن، و سفیدی چشم، و گری، و لکه‌های سیاه در صورت و بدن، و خون‌دماغ شدن.»
انسان طبیعتاً هنگام عطسه دست را جلوی صورت می‌ گیرد و دست رطوبتی که در نتیجه عطسه خارج می‌ شود با دست برخورد می‌ کند و معلوم نیست که مراد در این روایت مسح صورت با همین دست است یا اینکه دست را باید پاک نمود و بعد سوره حمد خواند و مسح کرد، پذیرفتن اینکه به همان صورت و با رطوبت ناشی از عطسه صورت مسح شود، مشکل ولی این احتمال وجود دارد، از طرفی در این مورد فقط همین یک روایت موجود است و روایات دیگر در دست نیست. از آنجا که آب دهان خاصیتی ندارد و نوعاً مملو از میکروب است پس بهتر این است که با دست خشک و پاک این کار انجام شود.
در روایت آمده:  «وارد بر امام صادق (ع) شدم و به او شکایت کردم از رمد، امام فرمودند آیا راه دقیق در پاکیزگی می‌خواهی؟ سپس فرمودند زمانی که دستانت را بعد از غذا می شویی ابروهایت را مسح کن و سه مرتبه این را بگو (الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل)، من هم این کار را کردم و دیگر مبتلا به رمد نشدم.»
این روایت مقید کرده به انجام این کار بعد از غذا و از این نکته استفاده می‌ شود که اگر کسی غذا بخورد، باقی ماندن غذا دور دهان باعث جذب میکروب‌ها می‌ شود و باعث بیماری می‌ شود.
نگاه کردن به قرآن:
در کتاب المسلسلات آمده: «شخصی به محمد رازی از رمد شکایت کرد، (محمد رازی) گفت زیاد به قرآن نگاه کن، من هم به رمد مبتلا می‌ شدم، از این امر به عبدالله بن مسعود (یکی از اصحاب پیامبر(ص) شکایت کردم و (عبدالله بن مسعود) گفتند که زیاد قرآن را نگاه کن، من مبتلا به رمد می‌ شدم و از این امر به پیامبر (ص) شکایت کردم و پیامبر (ص) فرمودند زیاد به قرآن نگاه کن، من هم مبتلا به رمد می‌ شدم و از این امر به جبرئیل شکایت کردم، (جبرئیل) فرمود زیاد به قرآن نگاه کن.» نگاه کردن به قرآن هم درمان و هم پیش گیری است.
سوره فصلت:
در روایت آمده:  «من کتبها بماء المطر، ومحاها وسحق بمائها کحلا، واکتحل به، نفع من الرمد، والبیاض، وماء العین.»
«کسی که سوره فصلت را با آب باران بنویسد و سپس آن را پاک کند و با آن آب سرمه‌ ای را آسیاب کند، و سرمه بکشد، مفید است برای بیماری رمد و سفیدی چشم و آب چشم.»
البته شاید این روایت نتیجه اجتهاد بعضی ها باشد.
نگاه کردن به خون اول حجامت:
در روایت آمده:  «من احتجم فنظر الى أول محجمه دمه امن من الرمد الى الحجامه الاخرى.»
«کسی که حجامت می‌ کند سپس به اولین خونی که از او گرفته می‌ شود نگاه کند، ایمن می‌ شود از بیماری رمد تا حجامت بعدی.»
مشابه این روایت را در مورد گردن‌ درد هم داریم. در مورد این روایت دو احتمال وجود دارد یکی این که خود حجامت این خاصیت را دارد و احتمال دیگر این که اگر به خون اول حجامت نگاه کند از رمد ایمن می‌ شود. از آنجا که نگاه کردن به قرآن، سبزه، صورت زیبا و … در روایات آمده و برای آن ها خواصی ذکر شده، شاید بتوان گفت که نگاه کردن به خون اول حجامت هم خاصیتی دارد و احتیاط در این است که هرگاه کسی حجامت کرد به خون اول هم نگاه کند.
سرمه ابو جعفر یا امام باقر (ع) :
در روایت آمده:  «فکتب إلیه أبو الحسن (علیه السلام) ابتداء من عنده ما یمنعک من کحل أبی جعفر (علیه السلام) جزء کافور رباحی وجزء صبر اصقوطرى یدقان جمیعا وینخلان بحریره یکتحل منه مثل ما یکتحل من الإثمد الکحله فی الشهر تحدر کل داء فی الرأس وتخرجه من البدن، قال: فکان یکتحل به فما اشتکى عینیه حتى مات.»
«امام کاظم (ع) به او (سلیم) نوشت چرا با سرمه امام باقر (ع) سرمه نمی‌ کشی، یک جزء کافور ریاحی و یک جزء صبر اصقوطری، هر دو باهم آسیاب شوند و الک شوند با یک گاز، و با آن سرمه بکشند همان گونه که با اثمد سرمه می‌ کشند، یک بار در ماه سرمه بکشند، هر بیماری که در سر است را خارج می‌ کند و آن بیماری را از بدن خارج می‌ کند، او هم ماهی یک بار سرمه می‌ کشید و مبتلا به بیماری چشم نشد تا از دنیا رفت.»