tebeshie
طحال در زیر دنده ها و سمت چپ بدن واقع است.از یک طرف به کلیه و از طرف دیگر به معده راه دارد.طحال ، بیشترین تبادل انرژی را انجام می دهد . طحال ، تبدیل و انتقال را اداره می کند.روند تبدیل غذا به انرژی و خون است.
جوهر مغذی خالص را از آب و غذا استخراج می کند و انرژی (چی ) را به طرف ریه ها می فرستد.
طحال ، منبع خون و انرژی در بدن است.طحال محل ذخیره استعدادهای نهانی است.
اگر طحال دچار ناهماهنگی شود ، کل بدن دچار بی حالی یا بخشی از آن دچار کمبود انرژی یا کم خونی می شود.
اگر در پاهایتان ضعف دارید طحال تان ضعیف است.
انرژی طحال ، ماندگاری در روابط انسان ها و دوستیها را تضمین می کند.
طحال سالم باعث فکر روشن می شود.
طحال قوی ، شور و شوق زندگی را ایجاد می کند.
اگر همیشه نگران هستید ، طحالتان را تقویت کنید ، ریشه نگرانیها در ضعف انرژی طحال است.اگر تصمیم گیری برایتان مثل رام کردن گاو نر سخت است ، فکر برای تقویت انرژی طحالتان بکنید.
(ضعف طحال ، ضعف در تصمیم گیری است.)
اگر ذهنی مغشوش و ناروشن دارید طحالتان ضعیف است.
اگر احساس کسالت و بی علاقگی دارید ، طحالتان ضعیف است.
طحال ، اداره کننده خون است ، به حرکت و عملکرد خون توازن می بخشد.مشکلات طحال ، باعث استفراغ خونی ، وجود خون در مدفوع ، وجود خون زیر پوست ، ازدیاد خون قاعدگی ، وجود خوندر ادرار و بسیاری از خونریزی های داخلی مزمن می شود.
اگر تا حدی اضافه وزن دارید که به جز خوردن به چیز دیگری فکر نمی کنید ، انرژی طحال تان از توازن خارج شده است.
اگر دیابت دارید ، طحال و غده آن لوزالمعده را باید تقویت کند.سفتی عضلات یا ظاهر اندام شما ، غالبا نشان دهنده قوت انرژی طحال است.علائم طحال در دهان آشکار می شود.
درخشش طحال ، باعث درک های طعم های پنجگانه می شود.
طحال ضعیف ، حساسیت به طعم ها را از دست می دهد.
لبهای پر خون طحال قوی لبهای رنگ پریده طحال ضعیف ندای درونی ، آگاهی و آرامش درونی به طحال خوب بستگی دارد.
قدر این ارگام مظلوم را بیشتر بدانیم.
جالب اینکه گروهی وجودش را برای بدن الزامی نمی دانند و به علت ناتوانی در درمان آن ،
براحتی ارگان های ما را از بدنجراحی کرده و مانند یک تکه گوشت در می آورند و بیرن می اندازند.
کیسه صفرا را در می آورند و می گویند نبودش مشکلی ایجاد نمی کند.
از دو کلیه می گویند یکیش کافیست و آن دیگری نبودش مشکلی ایجاد نمی کند.
مانند مهندسی که دستگاهی را باز می کند و موقع بستن چندین پیچ و مهره اضافه می آورد و می گوید نیازی نیست